Lovgivning


Jeg har selv tit haft problemer med at finde den liste, hvor der står hvad der er lovligt og ulovligt at holde af dyr.
Derfor kan man nedefor læse Billag 1 fra Bekendtgørelsen om privates hold af særlige dyr m.v.
På denne bekedtgørelse ses kun de ulovlige dyr. Men man behøver faktsk heller ikke andet for at se hvad der er lovligt at holde.


Dyrearter omfattet af forbudet i bekendtgørelsens § 3 (dyrearter, som kan frembyde fare eller er særligt vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde)


Pattedyr (Mammalia)

Kloakdyr:
Næbdyr ( Ornithorhynchus anatinus ).
Pungdyr:
Koalabjørn ( Phascolarctos cinereus ), kæmpekænguruer ( Macropus spp. ) samt flyvepungegern ( Acrobates spp., Petaurus spp., Schoinobates spp. ), undtagen korthovedet flyvepungegern ( Petaurus breviceps ).
Insektædere:
Alle arter, undtagen børstesvin ( Tenrecidae spp. ) og pindsvin ( Erinaceidae spp. ).
Kaguanger:
Begge arter.
Flagermus:
Alle arter.
Gnavere:
Bæveregern ( Aplodontia spp. ), bævere ( Castoridae spp. ), flyveegern ( Petaurista spp., Biswamoyopterus spp., Aeromys spp., Eupetaurus spp., Pteromys spp., Glaucomys spp., Eoglaucomys spp., Hylopetes spp., Petinomys spp., Aeretes spp., Trogopterus spp., Belomys, Pteromyscus spp., Petaurillus spp., Iomys spp. ), skælhaleegern ( Anomaluridae spp. ), hulepindsvin ( Hystricidae spp. ) samt træpindsvin ( Erethizontidae spp. ).
Gumlere:
Alle arter, undtagen niringet bæltedyr ( Dasypus novemcinctus ).
Skældyr:
Alle arter.
Jordsvin:
Orycteropus afer.
Rovdyr:
Alle arter, undtagen domesticerede hunde og katte, manguster ( Herpestinae spp. ), genette ( Genetta genetta ), fennekræv ( Fennecus zerda ), domesticerede ræve ( Vulpes vulpes ), vaskebjørne ( Procyon spp. ), næsebjørne ( Nasua spp. ), mårhund ( Nyctereutes procyonoides ), fritte og tam-ilder ( Putorius putorius ) samt domesticerede former af mink ( Mustela vison ).
Sæler:
Alle arter.
Hvaler:
Alle arter.
Uparrettåede hovdyr:
Alle arter, undtagen domesticerede former.
Parrettåede hovdyr:
Alle arter, undtagen domesticerede former.
Elefanter:
Alle arter.
Søkøer:
Alle arter.
Primater:
Alle arter, undtagen egernaber ( Callithricidae spp. ).


Fugle (Aves)

Strudsfugle:
Alle arter, undtagen tinamuer ( Tinamidae spp. ).
Stormfugle:
Alle arter.
Pingviner:
Alle arter.
Lommer:
Alle arter.
Lappedykkere:
Alle arter.
Årefodede:
Alle arter.
Storkefugle:
Alle arter, undtagen nathejrer, ibisser og skestorke ( Treskiornithidae spp. ).
Flamingoer:
Alle arter.
Andefugle:
Hyrdefugle ( Anhinidae spp. ).
Vestgribbe:
Alle arter.
Hønsefugle:
Hokkoer ( Cracidae spp. ).
Hoatzin:
Opisthocomus hoazin.
Tranefugle:
Alle arter, undtagen vandhøns ( Rallidae spp. ) og trompeterfugle ( Psophiidae spp. ).
Mågevadefugle:
Alle arter.
Steppehøns:
Pteroclidiformes spp.
Gøgefugle:
Gøge ( Cuculidae spp. ).
Natravne:
Alle arter.
Sejlerfugle:
Alle arter.
Skrigefugle:
Biædere ( Meropodidae spp. ).


Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder (Testudinata)
Havskildpadder ( Cheloniidae, Dermochelyidae ):
Alle arter.
Krokodiller (Crocodylia)
Krokodiller ( Crocodylidae )
Alligatorer ( Alligatoridae )
Gavialer ( Gavialidae ):

Alle arter, undtagen Ostaeolaemus spp. , Paleosuchus spp. og Alligator sinensis.
Slanger (Serpentes)
Snoge (Colubridae):
Liansnog ( Thelotornis spp.), boomslange ( Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten ( Rhabdophis ).
Giftsnoge ( Elaphidae ):
Alle arter.
Havslanger ( Hydrophiidae ):
Alle arter.
Hugorme ( Viperidae ):
Alle arter.
Grubeorme ( Crotalidae ):
Alle arter.
Jordhugorme ( Aparallactinae ):
Atractaspis spp. og Macrelaps spp.
Kvælerslanger ( Pythonidae , Boidae) :
Tigerpython ( Python molurus ), klippepython ( Python sebae ), netpython ( Python reticulatus ) samt grøn anakonda ( Eunectes murinus ).
Øgler ( Sauria )
Varaner ( Varanidae ):
Komodovaran ( Varanus komodoensis ), båndvaran ( Varanus salvator ), papuavaran ( Varanus salvadoiri ), nilvaran ( Varanus niloticus ) samt centralafrikansk nilvaran ( Varanus ornatus ).


Fisk (Pisces)
Stenfisk:
Alle arter ( Synanceia spp.).
Hajer:
Tigerhaj ( Galeocerdo cuvier ), oceanisk hvidtippet haj ( Carcharhinus longimanus ), tyrehaj ( Carcharhinus leucas ), stor hvid haj ( Carcharodon carcharias ), blåhaj ( Prionace glauca ) samt stor hammerhaj ( Sphyrna mokarran ).


Bløddyr (Mollusca)
Blæksprutter ( Dibranchiata ): Blåringede blæksprutter ( Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata ).


Leddyr (Arthropoda)
Skolopendre ( Chilopoda ):
Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.
Skorpioner ( Scorpiones ):
Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.
Edderkopper (Araneae):
Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.


Hele bekedtgørelsen kan ses her